JAVNI POZIV poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po HBOR-ovom programu „Investicije privatnog sektora“

Prijave na OVAJ Natječaj primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese e-pošte:  jasna.sabolic@kckzz.hr

Tehnička podrška vezana uz e-prijave isključivo putem adrese e-pošte: podrska-eprijave@kckzz.hr

  • Početak natječaja:18.3.2024.
  • Završetak natječaja:31.12.2024.
Preuzeto sa kckzz.hr